Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Informujemy, iż nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw na realizację projektu pt „Wzrost konkurencyjności P.U.H. „CEWAR” Więch & Więch Spółka Jawna przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części dla przemysłu lotniczego”.

 

Realizacja projektu poprzez unowocześnienie parku maszynowego przyczyni się do ulepszenia usług obecnie oferowanych oraz do  rozszerzenia oferty naszej spółki o nowe produkty:

 

1/ Detale lotnicze cienkościenne w tym z materiałów trudno obrabialnych (mających niekorzystne własności podczas obróbki skrawaniem np. twardość

zbliżoną do twardości narzędzia, dużą kruchość).

2/ Detale lotnicze o wysokiej dokładności wymiarowo – kształtowej oraz niskiej chropowatości

 

Instytucje informujące o RPO WL:

 

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740

e-mail:  drpo@lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, tel. 81 46 23 800, fax 81 46 23 840

Telefony do punktu informacyjnego 81-46-23-831 lub 81-46-23-812.

e-mail: lawp@lubelskie.pl

www.lawp.eu