Polityka jakości

Polityka jakości

Jako firma dążymy do ciągłego rozwoju, od 5 - ciu lat posiadamy wdrożony i udokumentowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, obecnie jako kolejny etap rozwoju wyznaczyliśmy sobie uzyskanie miana przedsiębiorstwa FAIR PLAY.

Misją PUH CEWAR Sp.j. jest uzyskanie maksymalnego zadowolenia klienta. Dlatego za podstawę naszego działania przyjęliśmy zasadę całkowitego spełnienia wszystkich wymagań ustalonych z klientem. Wyrazem podjętych działań jest hasło:

RZETELNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ, PARTNERSTWO

Przyjęta dewiza określa charakter prowadzonych działań marketingowychoraz handlowych, a tym samym determinuje do kwalifikowania i szkolenia personelu.

W celu realizacji przyjętej polityki określamy cele mierzalne dotyczące jakości oraz działania zmierzające do osiągnięcia wytyczonych celów. Podstawowym narzędziem służącym realizacji Polityki Jakości jest nasz System Zarządzania Jakością.

Uwzględniając kluczowe znaczenie tego dokumentu uznajemy, że system wymaga stałego doskonalenia przy wykorzystaniu wsparcia i motywacji wszystkich pracowników.