W PODĄŻANIU ZA INNOWACYJNOŚCIĄ

W ramach projektu zatytułowanego  „Wzrost konkurencyjności P.U.H „CEWAR” Więch&Więch Sp. J. przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części dla przemysłu lotniczego” otrzymaliśmy środki w postaci dotacji celowej stanowiącej część dofinansowania pochodzącego z budżetu państwa w formie płatność z LAWP oraz środki europejskie stanowiące część dofinansowania pochodzącego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Projekt  współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Tworząc ten projekt współpracowaliśmy z Politechniką Lubelską, która  wydała w tym zakresie opinię o jego innowacyjności.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 2 460 000,00 zł natomiast kwota dotacji, którą otrzymaliśmy to 1 000 000,00 zł. Dzięki temu mogliśmy unowocześnić nasz zakład produkcyjny poprzez zakup nowych maszyn oraz oprogramowania:

Centrum Obróbcze  C400 u Heidenhain iTNC 530
Centrum frezarskie 3 osiowe CNC hwacheon vesta 1050b
Automat tokarski CNC model Okuma genos L300-M
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC model aberlink zenith too
Oprogramowanie NX  Mach 3 Total mMachining

W ramach projektu utworzyliśmy 6  nowych miejsc pracy  i planujemy tworzenie  kolejnych.  Mamy nadzieję, że poczynione inwestycje pozwolą nam na realizację zamierzonych celów  dalszego rozwoju i rozbudowy  zakładu produkcyjnego.  Poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji podnieśliśmy znacząco jej konkurencyjność co pozwoli nam przyciągnąć  do naszego Województwa inwestorów zagranicznych.