Firma CEWAR uczestniczy w misji gospodarczej do Australii, organizowanej przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych w celu nawiązania międzynarodowych kontaktów z australijskimi firmami z sektora lotniczego