Firma CEWAR otrzymuje certyfikat ISO – Norma Lotnicza AS 9100C