Firma CEWAR otrzymuje po raz dziesiąty certyfikat „Business Excellence” w kategorii „Przedsiębiorstwo innowacyjne”