Firma CEWAR otrzymuje Złotą Honorową Odznakę od Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów za zaangażowanie w realizację programu Innowacyjnego Wychowania Młodzieży