Projekty unijne

CEWAR

Twójpartnerw biznesie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

Podniesienie konkurencyjności firmy CEWAR poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.

Wartość projektu:

128 658.00 PLN

Wartość dofinansowania:

88 910.00 PLN

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu.

Działania te przełożą się wdrożenie nowych produktów.

Tytuł projektu

Podniesienie konkurencyjności firmy CEWAR poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.

Wartość projektu

128 658.00 PLN.

Wartość dofinansowania

88 910.00 PLN.

Cel projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

Planowane efekty

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się wdrożenie nowych produktów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, DZIAŁANIE 4.2 PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Tytuł projektu:

Produkcja energii odnawialnej w CEWAR Sp. z o.o. Sp. k.

Wartość projektu:

283 000,06 PLN

Wartość dofinansowania:

155 650,02 PLN

Cel projektu:

Podniesienie konkurencyjności CEWAR Sp. z o.o. Sp. k. poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych - o mocy 49,77 kW oraz o mocy 44,88 kW służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Tytuł projektu

Produkcja energii odnawialnej w CEWAR Sp. z o.o. Sp. k.

Wartość projektu

283 000,06 PLN

Wartość dofinansowania

155 650,02 PLN

Cel projektu

Podniesienie konkurencyjności CEWAR Sp. z o.o. Sp. k. poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Planowane efekty

Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych – o mocy 49,77 kW oraz o mocy 44,88 kW służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Współpracują z nami

CEWAR Więch Spółka Jawna

ul. Braci Krausse 3
20-270 Lublin

Recepcja

tel. +48 81 536 94 27
fax. +48 81 536 94 27
produkcja@cewar.com.pl

Kosz Na Zakupy