Unia
Europejska

ue - CEWAR Więch Spółka Jawna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy CEWAR poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.

 • Wartość projektu:
  128 658.00 PLN
 • Wartość dofinansowania:
  88 910.00 PLN
 • Cel projektu:
  Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.
 • Planowane efekty:
  Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu.
  Działania te przełożą się wdrożenie nowych produktów.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, DZIAŁANIE 4.2 PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Tytuł projektu: Produkcja energii odnawialnej w CEWAR Sp. z o.o. Sp. k.

 • Wartość projektu:
  283 000,06 PLN
 • Wartość dofinansowania:
  155 650,02 PLN
 • Cel projektu:
  Podniesienie konkurencyjności CEWAR Sp. z o.o. Sp. k. poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.
 • Planowane efekty:
  Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych – o mocy 49,77 kW oraz o mocy 44,88 kW służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa
I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie
1.4 Wzór na konkurencję II Etap

Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowych poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej przedsiębiorstwa CEWAR.”

 • Tytuł projektu:
  „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowych poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej przedsiębiorstwa CEWAR.”
 • Okres realizacji Projektu:
  od 2021-12-01 do 2023-05-31
 • Całkowita wartość projektu:
  1 924 950.00 zł
 • Kwota dofinansowania z UE:
  913 000.00 zł
 • Cel główny projektu:
 • Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa CEWAR WIECH SPÓŁKA JAWNA poprzez zastosowanie wzornictwa, jako źródła innowacji.
 • Planowane efekty projektu:
  RzeczoweNabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, związane z wdrożeniem innowacji produktowej; Zakup usług doradczych oraz wartości niematerialnych i prawnych, związanych z realizacją strategii wzorniczej; Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.
  FinansoweWzrost przychodów; Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów; Optymalizacja zysku.
  InneZainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym; Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa; Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; Dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów; Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej.